• sh_holidayinn-vymenna-jmenovka
 • sh_hotel_pecr
 • sh_jmenovka_pgp_dental_design
 • sh_jmenovka_pgp_magnet_infinit-2
 • sh_jmenovka_pgp_tgi

Časté otázky a odpovědi k výrobě oděvních jmenovek.

Jaké je nejmenší množství pro objednání oděvních jmenovek?

Nejmenší objednatelné množství je jeden kus. Celková cena výroby jednoho kusu ovšem neposkytuje příznivý poměr ceny a výsledku. I když cena samotné jmenovky se pohybuje v rozsahu od 75 Kč do 150 Kč celkovou cenu značně znevýhodňují předvýrobní procesy, které jsou nutnou součástí zpracování pro jeden kus, stejně jako pro tisíc kusů.

Předvýrobní procesy zahrnují jednotlivé úkonů, nutné před samotným zahájením výroby a jsou odlišné dle formy zadání a typu požadovaného zpracování jmenovky. Technologické minimum při dodání vlastních profesionálně zpracovaných dat se pohybuje v rozsahu 100 – 600 Kč (dle typu a zpracování jmenovky). U jiného zpracování je nutno počítat předvýrobní služby, jako jsou produkční práce od 300 Kč a grafické zpracování náhledu a dat pro výrobu od 240 Kč. Zatím co technologická příprava je předem dána dle požadavku, služby záleží na celkově vynaloženém čase dle zadání a komunikace se zákazníkem. Jasné zadání a dobrá data jako je logo v odpovídající kvalitě, případně přesný seznam jmen (a funkcí), umožňuje služby praktici v zahajovacích cenách.

 

Jaká je doba výroby oděvních jmenovek?

Základní termín výroby je 5 - 7 pracovních dnů od splnění náležitostí, dle množství, složitosti zpracování a aktuálního naplnění výroby.

Termín výroby se počítá od splnění náležitostí.

 

Kdy nejdříve mohu mít jmenovky hotové?

V případě nutnosti nabízíme možnost zpoplatněného upřednostnění výroby. Cena takového upřednostnění se odvíjí od požadovaného času zkrácení procesu výroby a náročnosti zpracování. Technologické minimum základní výroby je například pro bílou oděvní jmenovku formátu 55 × 25 mm s potiskem 90 minut od splnění náležitostí, naopak při gravírování s následným vybarvením je šibeniční termín 5 hodin. Možnost upřednostnění musí být ověřena a schválena předem, tedy není pravděpodobné, že při návštěvě naší provozovny bez ohlášení by byl požadavek okamžitě řazen ke zpracování.

Termín výroby se počítá od splnění náležitostí.

 

Je uchycení magnetem dostatečně pevné?

Pro uchycení je používán Neodymový magnet, který svou silou spolehlivě udrží oděvní jmenovku přes silnější klopu saka i při akrobatickém vystoupení.

 

Má uchycení magnetem nějaké nevýhody?

Jedinou námi dosud zaznamenanou negativní reakcí je u krepových halenek, kde bylo v místě uchycení žádoucí zmačkání působením magnetu proti sobě "vyžehleno". Nevhodné je použití magnetického uchycení pro osoby s kardiostimulátorem.

 

Co zahrnují grafické práce?

Grafické práce ve svém základním podání zahrnují zpracování prvotního náhledu, jedné neobsahové změny a finální generování dat pro výrobu.

Případný požadavek na rozšířené možnosti grafických prací je počítán dle času grafických prací, tento čas je uveden u každého náhledu.

Výroba bez odsouhlaseného grafického náhledu není možná.

Pro zpracování značení s logem (či jiným grafickým prvkem) je nutno dodat v odpovídající formě. Nelepší kvality je dosaženo vždy při použití vektorového loga. Pro formu značení potiskem na bílý podklad je možný i JPG, PNG, GIF ... naopak při požadavku mechanického zahloubení je perokresbové vektorové logo základní podmínkou výroby. Popis co znamená vektor a jak lze poznat na www.qp.cz/uzitecne-informace

 

Jak minimalizovat cenu grafických prací?

Čas grafických prací lze minimalizovat jasným zadáním výsledné představy o umístění loga a pozice textu a dodáním kvalitních podkladů odpovídajícím požadavku.

U jmenovek s uvedením jména a funkce nad 10 kusů dodat v tabulkovém editoru (sloupec jméno, sloupec funkce), případně CSV jako jméno; funkce.

 

Příklad jasného zadání pro grafika:

 1. řádek logo
 2. řádek tučně jméno a příjemní
 3. řádek menším fontem funkci
 4. Vše zarovnat na střed.

 

Co zahrnují produkční práce?

Služba zahrnuje čas potřebný pro komunikaci se zákazníkem, upřesnění případných otázek, či konzultaci a doporučení ideálního řešení pro dosažení očekávaného výsledku.

Produkční práce jsou poskytovány v rámci prvních 10 minut a hodnoty do 5% objednávky zdarma, dle pravidel poskytovaných služeb zdarma.

 

Jak minimalizovat cenu produkčních prací?

Cena je počítána dle časové náročnosti. Takový čas lze minimalizovat samostatným vyhledáním odpovědí na případné otázky na tomto webu a jasným zadáním požadavku.

viz - objednávka oděvní jmenovky

 

end faq

 


 

Dotazy k objednávce totožné pro celou nabídku společnost qp.cz, s.r.o.

Nemám zkušenosti se zadáváním do výroby, můžete mi pomoci?

I když jsme přímý výrobce, nabízíme také služby běžně poskytované reklamními agenturami k naší výrobě. O plný servis s průchodem, zadáním zakázky, optimálního doporučení dle Vašeho očekávání Vám pomůže přidělený produkční. Služby produkčního jsou účtovány samostatně nezávisle na objemu výroby a výrobku.

Samostatné oddělení produkčních prací a výroby umožňuje spravedlivé kalkulování cen. Stejně tak je možno ovlivnit celkovou cenu produkčních prací. Pro maximální úsporu doporučujeme pečlivě pročíst naše weby, na kterých je dostatek informací, pokud upřednostňujete maximální časovou úsporu a servis, rád se o Vaše požadavky náš produkční osobně postará.

Více informací na www.qp.cz/nabidka/produkcni-prace

 

Jaká je minimální objednávka?

U standardizovaných výrobků z naší nabídky je možná výroba od jedeného kusu viz „Je možné vyrobit jeden kus …
Pro zakázkové zpracování, které umožňuje naše technologie, ale takové zpracování není v naší standardizované nabídce je stanovena částka minimální objednávky na 1 500 Kč bez DPH.
Toto pravidlo platí u objednávek:

 • Při dodání dat pro výrobu v jiné formě než profesionální tiskové PDF.
 • Jiné než zcela konkrétní zadání, vyjma dotazu na cenu při odlišných množstvích.
 • Pro výrobu u níž výrobní proces zahrnuje víc než 2 technologie.
 • Pro zpracování materiálů, které nejsou námi drženy skladem.

Minimální částka je u takového zpracování dána rozšířenou časovou náročností a tím spojenou cenou služeb.

 

Mohu si vybrat font písma?

Fontů písem je nepřeberné množství, v základní nabídce poskytujeme fonty dle výpisu s náhledem - fonty-qpcz.pdf

V případě přání jiného fontu je potřeba nám tento font poskytnout (zaslat) samotným zasláním fontu zákazník potvrzuje, že se jedná o volně šiřitelný font, případně že má k dispozici práva pro takové nakládání s fontem.

Práce spojené s jiným než základním fontem je zpoplatněn částkou 200 Kč bez DPH. Tato služba je zahrnuta v rámci služeb zdarma, tedy je poskytována zcela zdarma pro objednávky výroby nad 4 000 Kč bez DPH.

 

Co znamená "splnění náležitostí"?

Termín zahrnuje procesy nutné k zahájení výroby. Tyto procesy se liší dle konkrétního požadavku na výrobek. U všech výrobků platí nutnost schválení zpracování (definice technologie a materiálu), grafických podkladů, schválení kalkulace případně uhrazení zálohové částky. Dle specifikací se může jednat o určení barvy, podkladů v odpovídající kvalitě, seznamu jmen, čísel, či jiných náležitostí pro personifikaci atd.

Nedílnou podmínkou řazení ke zpracování a expedici, je splnění případných předešlých závazků zákazníka, například není evidována pohledávka - faktura po lhůtě splatnosti.

Náležitosti splněné mimo pracovní dobu jsou brány jako splněné následující pracovní den v 8:00.

 

Mohu si osobně vybrat požadovaný materiál?

Ano, v naší provozovně máme k nahlédnutí vzorky realizací, držené materiály a vzorkovníky specializovaných materiálů dodávaných na objednávku.

 

Je možné vidět fyzický vzorek podobný mému požadavku?

Vzorky realizací jsou k dispozici k nahlédnutí na naší provozovně.

Vzorky na adresu zasíláme zdarma aktivně spolupracujícím zákazníkům, ostatním zákazníkům je k dispozici placené zaslání vzorků (hodnota vzorku + cena expedice). V případě realizace zakázky je tato částka odečtena dle pravidel poskytovaných služeb zdarma.

 

Je možné vyrobit jeden kus (prototyp) před zahájením výroby?

Výrobu vlastního prototypu / vzorku poskytujeme do hodnoty 5% objednávky zdarma. Samotný prototyp je řešen jako samostatná zakázka, s požadavkem výroby jednoho kusu. U takového zpracování služby spojené se zahájením výroby tvoří většinu hodnoty požadavku, tato částka bude odečtena, do hodnoty 5% objednávky, při realizaci zakázky. Příklad: služby spojené se vzorováním v hodnotě 400 Kč a následná výroba v hodnotě 3 000 Kč. Odečtená částka 5% z objednávky je 150 Kč. Pro odečtení celé částky, za uvedený příklad vzorování, musí být objednávka v hodnotě minimálně 8 000 Kč

Do slevy se nezahrnují náklady třetích stran, jako je doručení, dobírka, dražší materiály (například u značení dárkových předmětů), a jiné náklady spojené s prototypem mimo standardní zpracování qp.cz, s.r.o.

 

Jaká jsou pravidla poskytovaných služeb zdarma?

Služby vyžádané nad rámec základních výrobních postupů poskytujeme do hodnoty 5% objednávky zdarma. Jakákoliv ze služeb je v první fázi kalkulována a v případě zájmu o tuto službu také hrazena. Hodnota služby podléhající těmto pravidlům bude odečtena, do hodnoty 5% objednávky, při realizaci zakázky v případě, že realizace započne do jednoho měsíce od předaní takovýchto služeb.

Příklad: výroba prototypu v hodnotě 400 Kč a následná výroba v hodnotě 10 000 Kč. Z této částky je 5% = 500 Kč. Uhrazeno za vzorování bylo 400 Kč, které byly již uhrazeny. Při finální fakturaci jsou odečteny, tedy k úhradě 9 600 Kč.
Pokud bude ovšem následná výroba v hodnotě 3 000 Kč, z této částky je 5% = 150 Kč, tedy i když bylo uhrazeno za vzorování 400 Kč bude odečteno pouze 150 Kč, tedy k úhradě 2 850 Kč.
Do služeb zdarma se nezahrnují případné náklady třetích stran (například doručení na adresu)

 

Jaká je možná forma předání?

Možnosti předání pro ČR:

 • Osobní převzetí na adrese provozovny. Bez ohlášení v časech expedice, mimo tyto časy na základě předešlé dohody. Viz. kontakt.
 • Zásilkovna - Z Point ČR viz www.zasilkovna.cz/pobocky
  do 5 Kg = 69 Kč (83,49 Kč včetně DPH)
  do 10 Kg = 120 Kč (145,20 Kč včetně DPH)
 • Doručení na požadovanou adresu v ČR.
  do 5 Kg = 99 Kč (119,79 Kč včetně DPH) - DPD nebo Česká pošta
  do 10 Kg = 130 Kč (157,30 Kč včetně DPH) - DPD nebo Česká pošta
  do 15 Kg = 161 Kč (194,81 Kč včetně DPH) - pouze DPD
  do 20 Kg = 175 Kč (211,75 Kč včetně DPH) - pouze DPD
  do 30 Kg = 200 Kč (242,00 Kč včetně DPH) - pouze DPD
  do 40 Kg = 349 Kč (422,29 Kč včetně DPH) - pouze DPD
  do 50 Kg = 429 Kč (519,09 Kč včetně DPH) - pouze DPD
 • Doručení kurýrem Praha - dodání v den expedice
  do 5 Kg = 225 Kč (272,25 Kč včetně DPH)
  do 50 Kg = 325 Kč (393,25 Kč včetně DPH)

Základní ceník doručení na jednu adresu v rámci ČR. Doručení je běžně následující pracovní den po expedici, při expedici do 12:00.

 

Možnosti předání pro Slovensko:

 • Zásilkovna - Z Point SK viz www.zasilkovna.cz/pobocky
  do 5 Kg = 95 Kč (114,95 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 3,58 € (4,34 € včetně DPH)
  do 10 Kg = 130 Kč (157,30 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 4,91 € (5,94 € včetně DPH)
 • Doručení na požadovanou adresu v SK.
  do 2 Kg = 132 Kč (159,72 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 4,98 € (6,03 € včetně DPH)
  do 5 Kg = 158 Kč (191,18 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 5,96 € (7,21 € včetně DPH)
  do 10 Kg = 199 Kč (240,79 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 7,51 € (9,09 € včetně DPH)
  do 30 Kg = 330 Kč (399,30 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 12,45 € (15,07 € včetně DPH)
  do 50 Kg = 386 Kč (467,06 Kč včetně DPH) při kurzu 26,50 Kč/€ je cena 14,57 € (17,62 € včetně DPH)

Při předání mimo naší provozovnu je nutno uvést plnou adresu, kontaktní osobu a telefonní číslo. V ceně přepravy je započítáno balné.

 

Změna ceny:

Cena zahrnuje základní balení. Pro expedici choulostivých výrobků může cena balení navýšit celkovou cenu expedice. V případě specifických požadavků balení ze strany zákazníka, je cena kalkulována samostatně.

 

Jaká je možná forma úhrady?

 • V hotovosti na provozovně
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet

Pro zahájení zakázkového zpracování je nutná zálohová úhrada a to ve výši nejméně 50% celkové hodnoty objednávky. Doplatek je možno hradit při předání.

Fakturaci s odloženou splatností po převzetí výrobku poskytujeme pouze dlouhodobě aktivně spolupracujícím zákazníkům.

 

Je možná bezhotovostní forma úhrady?

Pokud myslíte klasickou fakturu s odloženou splatností po předání zboží, není toto možné u první objednávky, ale je možné se k ní propracovat při delší aktivní spolupráci.

V první fázi spolupráce nabízíme bezhotovostní zálohovou fakturu s minimem 50% úhradou před zahájením zpracování předem a doplatkem při předání (v hotovosti, nebo bezhotovostně). Je možné uhradit zálohově rovnou celých 100%, ale vždy tak, aby v okamžik předání bylo uhrazeno 100% částky a požadavek se tím mohl pro nás kompletně uzavřít v okamžiku předání.

V druhé fázi spolupráce je vystavena zálohová faktura při potvrzení objednávky, kdy se nečeká na úhradu zálohy před zahájením zpracování, ale postupuje se rovnou do výroby s tím, že uhrazeno musí být 100% částky v okamžik předání.

Dalším krokem je povinnost minimální úhrady 50% v okamžiku předání a doplatkem s odloženou splatností.

Teprve při aktivní spolupráci je poskytnuta úhrada s odloženou splatností pro plnou částku objednávky. Tato forma je poskytnuta pro dlouhodobé aktivní zákazníky, s vzornou platební morálkou.

Odložená splatnost je poskytnuta také společnostem, jejichž vnitřní systém řízení zaručuje dodržení splatnosti a má minimálně 50 kmenových zaměstnanců.

Forma odložené splatnosti při současném „fungování“ trhu neúměrně zvyšuje administrativní zátěž a tím zvedá celkové náklady na realizaci požadavku. Pod tlakem požadavku na minimalizaci cen a termínů, vyhledáváme optimální procesy průchodu, které nám umožní maximálně se soustředit na výrobu a tím poskytovat dobré ceny a výrobní termíny. V dlouhodobém hledisku se tak ukázalo, že i zdvojená administrativa ve formě záloha + doplatek je efektivnější a časově úspornější než případné komplikace spojené s odloženou splatností. Proto je u nás odložená splatnost výsadou, nikoliv standardem. Mile rád se s Vámi k této výsadě časem propracujeme.

 

Je možné objednat i mimo ČR?

Objednávky zasíláme i fakturujeme v rámci EU. Takové zpracování je ovšem administrativně náročnější a proto je u individuálních podlimitních požadavků zpoplatněno. Tento poplatek není skrýván do ceny, ale účtován jako samostatná položka. Poplatek vychází dle částky objednávky výrobku a služeb, bez služeb upřednostnění a služeb třetích stran (například doprava)

Pro objednávky nad 5 000 Kč (bez DPH) poplatek účtován není
pro částku od 2 500 do 4 999 Kč je poplatek 200 Kč
pro částky do 2 499 Kč je poplatek 300 Kč.

Přepočet na € je prováděn dle kurzu vyhlášeného ČNB v předešlém dni.

 

Poskytujete zvýhodnění pro reklamní agentury?

Součástí cenotvorby je také správnost a jasnost dodaných podkladů. Tedy reklamní agentura a jiný profesionál využije pouze naší výrobu bez nutných služeb produkčních prací, konzultací, grafických prací atd. Tím je poskytnuta úspora v celkové ceně. Tato úspora je poskytována nezávisle na obchodní orientaci, tedy je poskytována i koncovým zákazníkům, kteří mají svá vlastní produkční pracoviště zaměstnávající profesionály. Samotné označení jako například "reklamní agentura" při abstraktním zadání, či dodání neprofesionálních podkladů pro zpracování není důvodem k poskytnutí slevy.

Další možností zvýhodnění jsou automaticky nastavována dle vytvořeného obratu zákazníkem.

 

Poskytujete věrnostní výhody?

Vážíme si věrnosti našich zákazníků proto stálým aktivním zákazníkům poskytujeme zvýhodnění cenové, časové i další.

Základní rozdělení včetně veřejných ceníků je na "zvýhodněný zákazník" a "VIP zákazník"

Zvýhodněný zákazník je takový zákazník, který dle délky spolupráce u nás vytvoří obratový limit: Při dlouhodobé spolupráci víc jak 45 000 Kč za posledních 6 měsíců.
Při krátkodobé spolupráci víc jak 20 000 Kč za poslední 2 měsíce.
Jednorázově při celkové realizaci objednávky nad 15 000 Kč celkem.

Čerpání výhod VIP zákazníka je poskytováno při dosažení obratu 100 000 Kč za posledních 6 měsíců.

Ceny bez DPH

 

end faq